Nón vải QUANG TRUNG màu hồng

Hiện nay ngoài  Mũ Vua màu Vàng, Nón Cối và Nón Vải Quang Trung Màu Đỏ
chúng tôi còn có nón vải biểu trưng cho quân lính Tây Sơn làm lên chiến tích làm vang dội trận Ngọc Hồi Đống Đa

Nón vải QUANG TRUNG màu hồng

13112487_233201090378300_1350648047_o (1).jpg

Nón vải QUANG TRUNG màu hồng

Nón Vải làm bằng Nguyên Liệu làm Nón(Phần 1)  làm cho ta mát da đầu khi đi ngoài nắng , có thể dùng nón vải vào các viêc quan trọng :

  1. đi du lịch
  2. đi học
  3. đi làm ngoài trời
  4. treo trên tường nhà làm vật kỉ niệm

đội nón vải khiến chúng ta tự  hào về mình là c

Nón vải Quang Trung màu đỏ

Hiện nay ngoài Mũ vua QUANG TRUNG hồng , Mũ vua màu Vàng và Nón cối  chúng tôi còn có nón vải biểu trưng cho quân lính Tây Sơn làm lên chiến tích làm vang dội trận Ngọc Hồi Đống Đa

13120693_233201287044947_577209823_o.jpg

Nón vải làm bằng nguyên liệu làm nón(Phần 1) làm cho ta mát da đầu khi đi ngoài nắng, có thể dùng nón vải vào các việc quan trọng :

  1. đi du lịch
  2. đi học
  3. đi làm ngoài trời
  4. treo trên tường nhà làm vật kỉ niệm

đội nón vải khiến chúng ta tự  hào về mình là con cháu của vua Quang Trung